ماه: اکتبر 2018

آموزش کاهش لگ در بازی Diablo 3

آموزش کاهش لگ در بازی Diablo 3     آموزش کاهش لگ در بازی Diablo 3 خوب است که بدانیم که پروپینگ نه تنها به...

کاهش پینگ در بازی csgo بخش دوم

کاهش پینگ در بازی csgo بخش دوم مشاهده بخش اول کاهش پینگ در بازی csgo بخش دوم شما می توانید لگ  را به طور قابل...