برچسب: فرمان پینگ: time interval را کاهش و افزایش دهید